U bent bij: Publicaties

Publicaties

Publicaties LD: klik hier >>

Krebber wil verplicht reanimatie-onderwijs

Gedeputeerde Theo Krebber heeft woensdagavond bij minister Schippers van Volksgezondheid gepleit voor reanimatie-onderwijs in heel Nederland.
Dat gebeurde bij de presentatie van de resultaten van het project Hart voor Limburg. Krebber werd daarbij vergezeld door VVD-fractievoorzitter Erik Koppe, en cardioloog Ton Gorgels van het AZM.
Gorgels heeft al vaker opgeroepen om reanimatie-onderwijs verplicht te stellen.
Lees verder >>

Parkstad kan wel wat VVD gebruiken

De VVD staat pal voor de economie. Het gaat erom dat we banen creëren, nu en in de toekomst. Op dat punt is er nog veel werk aan de winkel in Limburg. De VVD heeft bewezen dat wij weten wat de economie nodig heeft: lage lasten, goede infrastructuur, minder regels en talentvolle mensen.

De VVD Limburg heeft zich de afgelopen jaren meermaals ingezet voor de versterking van de regionale economie en (grootschalige) onderwijsprogramma’s. Bijvoorbeeld door de meer Duits op scholen. Immers, steeds minder mensen spreken Duits waardoor Limburgse bedrijven in toenemende mate opdrachten mislopen. Maar er staan ook teveel mensen noodgedwongen aan de kant omdat hun opleiding en ervaring onvoldoende aansluit op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Met name 50’ers krijgen vaak te horen dat zij te oud zijn.

Lees verder >>

VVD steunt Atrium MC Parkstad

De VVD fractie in Provinciale Staten heeft zich de afgelopen anderhalf jaar intensief bezig gehouden met de financiering van de dringend noodzakelijke nieuwbouw en renovatie van het ATRIUM MC Parkstad … én met succes.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 28 augustus 2009 is op voorstel van de VVD statenbreed een motie aangenomen om bij het Kabinet op een aanvullende garantstelling van 20 miljoen euro aan te dringen zodat met de versoberde nieuwbouw en renovatie van de 30 tot 60 jaar oude gebouwen kon worden gestart.

Lees verder >>

VVD Verkiezingskrant: Orde op Zaken

Lees verder >>

Goede infrastructuur en bereikbaarheid is belangrijk!

Bereikbaarheid is van essentieel belang voor de toekomst van Limburg; de bedrijven en haar inwoners.

Lees verder >>

Goede zorg is voor iedereen belangrijk!

Daarom heb ik mij de afgelopen jaren hard gemaakt voor:
· een traumahelikopter die ook 's nachts vliegt;
· goed, betrouwbaar en snel ambulancevervoer;
· Hart voor Limburg, een allesomvattend plan om meer mensen met een hartstilstand te redden;
· het ORBIS Medisch Centrum dat door financieel mismanagement in de problemen was gekomen;
· het ATRIUM Medisch Centrum Parkstad dat door het vorige kabinet van PvdA en CDA in de steek werd gelaten;
· voortvarende ontwikkeling van de Maastricht Health Campus.
En ook de komende jaren blijven wij ons als VVD inzetten voor uw zorg!

Lees verder >>

Nieuwbouw en renovatie ATRIUM MC Parkstad eindelijk in zicht!

De VVD fractie in Provinciale Staten heeft zich de afgelopen anderhalf jaar intensief bezig gehouden met de financiering van de dringend noodzakelijke nieuwbouw en renovatie van het ATRIUM MC Parkstad … én met succes.

Lees verder >>

Meer geld nodig voor kortere aanrijtijd ambulances

Uit het Rapport ‘Ambulances in-zicht 2008’ van de Ambulancezorg Nederland blijkt dat in Limburg de aanrijtijd van 15 minuten te vaak wordt overschreden en dat de provincie Limburg behoort tot een van de slechtst presterende provincies van Nederland wat betreft de aanrijtijden. Uit het rapport van de Ambulancezorg Nederland blijkt dat in Noord- en Midden Limburg 85,7% van de A1-ritten binnen de wettelijke normtijd van 15 minuten arriveert. In Zuid-Limburg is dit 91,4%. Uit het rapport ‘Ambulances in-zicht 2009’ blijkt dat de situatie in Noord- en Middel-Limburg nauwelijks is verbeterd en in Zuid verder is verslechterd (respectievelijk 85,9% en 90,9%).

Lees verder >>
Antwoord: Lees verder >>

Radiofragment L1
Televisiefragment L1

L1: Steun voor Atrium in Heerlen

Er komt mogelijk toch financiële steun voor de nieuwbouwplannen van het Atrium in Heerlen. Dat bleek vrijdag tijdens een commissievergadering in het provinciehuis. Daarin liet het CDA blijken toch akkoord te willen gaan met financiële steun, omdat het ziekenhuis een belangrijke speler is in de gezondheidszorg in Limburg.

Bovendien is de verbouwing volgens het CDA een belangrijke impuls voor de Limburgse bouwwereld, die er toch al slecht voor staat. SP, PvdA en VVD waren al voor. SPD is tegen. Het ziekenhuis wil van de provincie een achtergestelde lening van 10 miljoen euro. Die garantstelling is nodig om ook van banken en investeerders geld te krijgen.

Kijk hier naar het televisiefragment >>

Vragen artikel 38 RvO inzake ORBIS

De VVD heeft de afgelopen maanden verschillende malen aangegeven dat Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten onvoldoende op de hoogte houdt over de voortgang bij het ORBIS concern en het ATRIUM MC. De publicatie over de rechtszaak betreffende het ORBIS concern in de krant van vandaag roept de volgende vragen bij ons op:

Lees verder >>

Vragen artikel 38 RvO inzake buurtaalonderwijs

Al jaren vraagt de VVD fractie aandacht voor het bevorderen van buurtaalonderwijs in de provincie Limburg. Ook binnen Provinciale Staten bestaat er breed draagvlak voor dit onderwerp en provinciale inzet terzake. Het heeft even geduurd, maar inmiddels heeft ook uw College deze handschoen opgepakt. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Lees verder >>
Antwoord: Lees verder >>

Vragen arikel 38 RvO inzake fusievoorstel AMC Parkstad en Orbis

De VVD-Fractie heeft met groot ongenoegen kennis genomen van de door CZ-topman Mike Leers voorgestelde fusie tussen het Atrium Medisch Centrum Parkstad en Orbis. Deze uitspraak stond in de Limburger van afgelopen woensdag. De VVD-fractie vindt dit een ondoordachte uitspraak.

Lees verder >>
Antwoord: Lees verder >>

Vragen art 38 RvO inzake VMBO Vakcolleges

Tijdens de Statenvergadering van 04/07/2008 is er een statenbrede motie aangenomen die het college van GS opdraagt om bij de uitwerking van de uitvoering van de nota Limburg Talentrijke Regio in overleg te treden met VMBO Vakcolleges NL BV en het Limburgs onderwijsveld en zich in te zetten voor de komst van een VMBO Vakcollege naar de regio Noord en Midden Limburg. Omtrent de afdoening van deze motie is er door het college op 16 december per brief aan PS bericht.

Lees verder >>
Antwoord: Lees verder >>

Vragen artikel 38 inzake museumbeleid

Voor een goede voorbereiding van de komende vergadering van de commissie Sociaal Domein acht de VVD fractie het zinvol nu reeds schriftelijke vragen te stellen m.b.t. de rapportage van de visitatiecommissies en het nieuwe museumbeleid. Om een goede afweging te maken is het, net als bij de Maatschappelijke Organisaties, van belang om een goed inzicht te verkrijgen in de belangrijkste kengetallen c.q. prestatiefactoren van de Limburgse provinciale en overige musea, niet alleen over de afgelopen jaren, maar ook over de komende jaren, rekening houdend met de bedragen zoals die in de sonderende notitie worden voorgesteld.

Lees verder >>
Antwoord: Lees verder >>

Vragen artikel 38 inzake het Sinterklaasspelen in de gemeente Echt-Susteren en het toezicht gemeentefinanciën door GS

De VVD fractie heeft de laatste dagen met stijgende verbazing kennis genomen van de publiciteit over het optreden van CDA’ers uit de raad en het College van de gemeente Echt-Susteren inzake het verstrekken van giften aan verenigingen waar bevriende CDA’ers een rol spelen, waaronder Gedeputeerde Vrehen die ook lid is van het afdelingsbestuur CDA Echt-Susteren.

Lees verder >>
Antwoord: Lees verder >>

Erik Koppe is ook op twitter te vinden! Klik op het plaatje.

Erik Koppe
Foto van Erik Koppe


Statenlid provincie Limburg

 

 

 

 

 

Portefeuille
Financiën, Volkshuisvesting, Verkeer en Handhaving

- Financiën
- Bedrijfsvoering
- Volkshuisvesting
- Provinciale wegen en verkeersveiligheid incl.    Buitenring
- Huisvesting excl. Musea
- Handhaving
- RUD-vorming

YouTube filmpjes
Radiofragment L1
Televisiefragment L1
Erik Koppe over de Nederlandse economie
Erik Koppe over de Nederlandse veiligheid
Erik Koppe over de bezuinigingen op ontwikkelingshulp
Erik Koppe over immigratie
Start Limburgse VVD canvasdag in Sittard